Klima, energi og økonomi

Utbygger har lagt vekt på å lage et meget godt, bærekraftig prosjekt. Det har blitt fokusert på klimavennlige løsninger gjennom massivtre og lavest energiforbruk gjennom oppvarming fra geobrønner med vannbåren gulvvarme, samt solcelle­paneler på tak. Foruten å ha en tilpasning til dagens klimautfordringer, vil beboerne i ­Jarlsborgveien 3K ha lave energikostnader fremover.

Massivtre

J3K skal bygges med massivtre levert av Massivtre as og produksjonen skjer hos anerkjente KLH i Østerrike (www.klh.at/en). Kort fortalt er massivtre krysslimte sjikt av trelameller/planker som settes sammen til solide elementer. Dermed oppnår man en svært stabil byggekonstruksjon med høy stivhet og bæreevne. Under produksjonen vil utsparinger til ventilasjon/rør/elektro foretas i fabrikken.

Å bygge i massivtre er en av de beste og raskeste måtene man kan redusere et byggs klimagassutslipp på. Bygging, bruk og riving av bygninger står for omtrent 40 % av alle klimagassutslipp globalt.

Veidekke hadde et stort massivtre prosjekt i Trondheim som også hadde leveranse fra Østerrike og iberegnet transportkost ble det beregnet en utslippsreduksjon av CO2 på ca. 70 % sammenlignet med å bruke et bæresystem i stål/betong. Andre fordeler er lettere bygg med enklere fundamentering, prefabrikasjon som gir besparelse på produksjon/monteringsprosessen med kort byggetid og brannsikkerhet. Fabrikk­produksjon vil også gi stor nøyaktighet som har positiv innvirkning på bygge­plassavvik.

Solcelletak

Jarlsborgveien 3K leveres med solcelletak som består av integrerte solcellepaneler i et båndtekket metallplatetak og leverandør er Ecosol (www.ecosol.no) e.l. Dette taket innebærer at CO2-regnskapet for selve taket går i null etter 2,5 år og vil gi betydelig lavere strøm­regninger i årene som kommer. Det er foretatt en beregning for hus 6 som gir en middels produksjon av strøm med 4.722 kWh pr. år. Vi tar forbehold om endelig prosjektering ift. kWh kapasitet og godkjenning av kommunen for montering av solceller.

Som tilvalg kan det leveres Powerwall fra Tesla: www.tesla.com/no_no/powerwall

I tillegg er det vesentlig lenger holdbarhet for dette taket enn takstein / vanlig taktekking, samt selvrensende uten mosedannelse.

Bergvarme

Boligene får hver sin geobrønn med eget varmepumpesystem i bod. Her går den videre ut i vannbåren gulvvarme i alle oppholdsrom, unntatt soverom (tilrettelagt med panelovner ved behov) og entre/bad som har elektriske varmekabler grunnet behov om hurtig og uavhengig varmeregulering.
Ny bolig vs eldre bolig
Enebolig med innetemperatur 21° C og familie på 4 personer:

Brukt bolig: 26.700 kWh
hvorav oppvarming: 63 % (16.821)

Ny bolig: 17.800 kWh
hvorav oppvarming: 41 % (7.298)
Kilde: Prognosesenteret AS
Det betyr at å flytte til en ny gjennomsnitts enebolig, gitt ovennevnte, så har man godt under halvparten energibruk enn å flytte til en eldre bruktbolig.

Økonomi

Boligene i Jarlsborgveien 3K vil være særdeles gunstige med hensyn til bruk av strøm til energi, og med solceller på taket er strømforbruket meget lavt for de som har et aktivt forhold til energibruk.
Av tilgjengelig erfaringstall vil en ny bolig bruke ca. 70 kWh/m2 bruksareal hvert år dersom man holder temperaturen på 21 grader med en familie på 4 med bevisst bruk av dusj. For boligene i J3K vil energibehovet dermed være ca. 12.740 kWh pr. år. Bergvarme og individuell varmepumpe i hvert hus vil ha en virkningsgrad på ca. 85 % som dekker 10.740 kWh og gir 2.000 kWh i strømforbruk. For disse tallene bør det legges inn en SCOP-faktor (effektfaktor) som uttrykker hvor mye varme­energi anlegget leverer i forhold til hvor mye elektrisk energi det bruker i løpet av et år. Justert for dette gir det et strømforbruk på ca. 4.600 kWh for hver bolig.
Solcellepanel på taket er estimert å dekke mellom 4.400-4.700 kWh pr. år for boligene (unntatt bolig 4 som har ca. 3.000). M.a.o. så vil det gitt forannevnte forutsetninger være slik at man knapt har utgifter til oppvarming av boligene i J3K. Men, det kommer noen faktorer inn som kan endre dette, og det er at i J3K så er det lagt opp til elektriske varmekabler på bad for å øke komforten (høyere temperatur / raskere temperaturendring) som vil bruke mer strøm, og i tillegg vil noen ønske å ha en høyere innetemperatur enn 21 grader. Videre vil solenergien være størst på sommeren med lavere pris enn vinterstid, og varmeledningen i bergvarmen kan være lavere enn gjennomsnitt. I sum vil man uansett ha et lavt strømforbruk og en meget rimelig bolig hva gjelder energibruk. Til ­orientering ville en tilsvarende eldre bruktbolig hatt et mer forbruk på ca. 29.000 kWh.